ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. Algemene informatie

1.1 Woordenlijst

Op deze pagina worden verschillende termen gebruikt. Hieronder worden die uitgelegd of wordt naar een artikel verwezen waarin is aangegeven wat daarmee bedoeld wordt:

 • Wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper – Voor toelichting op de wettelijke garantie zie artikel 1.7.1
 • Fabrieksgarantie – Voor toelichting op de fabrieksgarantie zie artikel 1.7.2
 • Hardware – Computers en/of randapparatuur die zichtbaar en tastbaar zijn.
 • Software – Programmatuur zoals het besturingsysteem, het toepassingssysteem, de toepassingsprogramma?s, de netwerkprogrammatuur en uw opgeslagen gegevens.
 • Website – De website waarnaar gerefereerd wordt is www.HarCoS.com
 • Klantendesk – De klantendesk van HarCoS is op verschillende manieren eenvoudig bereikbaar. Kijk op www.HarCoS.com voor de mogelijkheden.
 • Kassabon – Op uw kassabon vindt u een heleboel informatie zoals garantievorm en belangrijke telefoonnummers. De kassabon dient tevens als garantiebewijs, bewaar hem dus goed.

1.2 Consumentenkoop

Er is sprake van een consumentenkoop als:

 • De koopovereenkomst wordt gesloten tussen een professionele verkoper, die handelt in de uitoefening van een beroep of namens een bedrijf en een particuliere koper.
 • Er een roerende zaak wordt gekocht/verkocht.

De professionele verkoper is een medewerker van HarCoS. De particuliere koper bent u, als u het product ten behoeve van uzelf aanschaft. Zoals het Wetboek aangeeft zijn roerend alle zaken die niet onroerend zijn. Onroerend zijn bijvoorbeeld de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen alsook alle gebouwen en werken die duurzaam met de grond verenigd zijn. Een huis is dus bijvoorbeeld onroerend.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • U koopt als particulier bij HarCoS een printer voor uzelf. Hier is sprake van een consumentenkoop.
 • Uw werkgever besluit u een notebook cadeau te doen die u zelf mag uitzoeken. U schaft deze bij HarCoS aan en zet de kassabon op naam van uw werkgever. Hier is geen sprake van consumentenkoop, maar van handelskoop. Er wordt in dit geval een overeenkomst gesloten tussen 2 ondernemingen.
 • U als particulier verkoopt uw auto aan een goede vriend. Hier is geen sprake van een consumentenkoop, omdat er een particuliere verkoper betrokken is.
 • Via een makelaar koopt u een huis. Een huis wordt gekwalificeerd als onroerende zaak. Er is dus geen sprake van een consumentenkoop.
 • Bij HarCoS schaft u een internetdienst aan. Een internetdienst is, net als een verzekering, geen roerende zaak en wordt daarom niet beschouwd als een consumentenkoop.

1.3 Koopovereenkomst

Zodra beide partijen wilsovereenstemming hebben over de voorwaarden en afspraken is een koopovereenkomst gesloten. Indien u dit wenst, kunt u ook aangeven dat met u gemaakte afspraken worden vermeld op de factuur / kassabon. Zo weten u en HarCoS precies wat er afgesproken is en onder welke voorwaarden u de overeenkomst bent aangegaan. De kassabon dient tevens als uw garantiebewijs, wanneer u uw aankoop niet op naam heeft laten zetten adviseren wij u de kassabon zorgvuldig te bewaren.
FIn bepaalde omstandigheden, wanneer u uw kassabon niet meer heeft neemt HarCoS ook genoegen met overhandiging van uw bankafschrift of rekening van uw creditcardmaatschappij indien daaruit duidelijk blijkt op welke dag en tijdstip en voor welke prijs u een bepaald product bij HarCoS heeft gekocht.

1.4 Producteigenschappen

U heeft als koper een aantal rechten en plichten.
Vanzelfsprekend is dat 1 van die plichten is dat u moet betalen voor een product. Uw recht is dan dat u een product ontvangt dat die eigenschappen heeft die u als koper mag verwachten. Zo mag u verwachten dat een product de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u ook niet hoefde te betwijfelen of het product die eigenschappen wel zou hebben. Indien u op de kassabon ook heeft laten vermelden dat u het product voor een specifieke toepassing wilt gebruiken, dan moet het product de eigenschappen daarvoor ook bezitten. U moet zich hierbij bedenken dat sommige producten, in het bijzonder verbruiksgoederen zoals accu’s (doorgaans 6 maanden), een beperkte levensduur hebben.

Eisen die u aan een product kunt stellen:

 • Juist product, merk, type, kleur, compleet, etc;
 • Onbeschadigd, vrij van zichtbare fabricage- en/of materiaalfouten;
 • Veilig, voldoet aan overeengekomen eisen, specificaties en normen;
 • Volgens de handleiding aan te sluiten en/of te installeren;
 • Voldoet aan toezeggingen gedaan in reclame-uitingen;
 • Geschikt voor eigen gebruik door de koper. Voorbeelden voor redelijke eisen:
 • U schaft een speakerset aan die voorzien is van 5 speakers. U mag verwachten dat uit alle speakers geluid komt als alles goed is ingesteld en u een bestand afspeelt dat ook 5 speakers ondersteunt.
 • U koopt een notebook. U mag verwachten dat u zowel op accu als via het stroomnet kunt werken.
 • U koopt een desktop of notebook bij HarCoS. U mag verwachten dat u hier zonder problemen een tekstverwerkingsprogramma op kunt gebruiken.
  Voorbeelden van onredelijke eisen:
 • U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat een door u aangeschafte geheugenmodule geschikt is voor uw eigen desktop of notebook. Dit geldt ook voor andere losse componenten die u aanschaft.
 • U kunt van een desktop of notebook in het laagste prijssegment niet dezelfde prestaties verwachten als van een desktop of notebook in het hoogste prijssegment.
 • U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat iedere printer in staat is om 2.000 pagina’s per maand af te drukken.

1.5 Samenwerking tussen klant en HarCoS

U als klant en de verkoper van HarCoS zullen moeten samenwerken om zo ook optimale klanttevredenheid aan uw kant te bewerkstelligen. U heeft interesse in een bepaald product en HarCoS verkoopt dat product. Om een goede samenwerking te realiseren hebben beide partijen zekere plichten tegenover elkaar. Zo heeft HarCoS de plicht om een juist verwachtingspatroon te creëren bij u als klant over bijvoorbeeld de prestaties die u van een bepaald product mag verwachten. Aangeven dat een notebook van slecht € 300,- dezelfde prestaties levert als een model van € 1.200,- niet het scheppen van een reële verwachting en dat zal HarCoS dan ook niet doen.
Op de klant rust een zogeheten onderzoeksplicht. Sommige dingen mag u aannemen, maar dit geldt niet voor alles. Als u bijvoorbeeld een tv kaart wilt kopen voor uw notebook om daarmee vervolgens in Spanje Nederlandse zenders te kunnen ontvangen, zult u zelf op onderzoek uit moeten gaan of dit wel mogelijk is. Natuurlijk begrijpt HarCoS dat u niet alles weet. Daarom adviseren wij u voor u een product aanschaft. Dit doen we door u informatie te verstrekken over producten waarin u interesse heeft. Daarnaast kunnen onze verkoopmedewerkers u voorzien van de laatste informatie zoals de fabrikant die beschikbaar heeft gesteld. Ook adviseren wij u om de website van de fabrikant te raadplegen, daar staat doorgaans de meest actuele informatie.

1.6 Ruilen en retourneren

De wet is duidelijk: koop = koop. Tenzij er sprake is van een koop op afstand, dan gelden de regels van de wet kopen op afstand en heeft u als consument 14 dagen bedenktijd

Sommige producten kunnen niet omgeruild worden:

 • Softwareproducten
 • Licentiegebonden producten
 • Hygienische producten
 • Speciaal voor u bestelde of geproduceerde producten.

Producten die, nadat ze door HarCoS verkocht en geleverd zijn, een wijziging hebben ondergaan kunnen niet omgeruild worden.
Indien HarCoS uit coulance, dus geheel vrijblijvend, besluit om een product retour te nemen waarbij de verpakking beschadigd is en/of er is sprake van incompleet verpakkingsmateriaal, dan zal er een bedrag van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 20,- in rekening worden gebracht voor het compleet maken van de verpakking van het product.

1.7 Garantievormen

Er zijn verschillende garantievormen die u uitkomst bieden als u een defect product heeft.

1.7.1 Wettelijke garantie van de verkoper

HarCoS is verplicht een product te leveren dat de eigenschappen bezit die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechten die u als consument heeft op grond van het dwingende consumentenrecht worden door HarCoS volledig gerespecteerd.

1.7.2 Fabrieksgarantie

Deze garantievorm wordt door de fabrikant van het product geleverd. De fabrikant garandeert een zorgeloze werking van het product gedurende deze termijn, waarbij er wel voorwaarden kunnen gelden. Binnen deze termijn kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van een defect.
Op onze website en op de kassabon vindt u de fabrieksgarantie. Met zorg wordt de fabrieksgarantie door ons vastgelegd, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen, als wij een verkeerde fabrieksgarantie vermelden. Binnen de fabrieksgarantie zijn er meerdere varianten:

 • Pick-up & Return garantie
  Bij deze variant wordt het product bij u thuis afgehaald en ook weer bezorgd zodra de reparatie voltooid is.
 • Carry-in garantie
  Deze garantievorm houdt in dat u het product bij HarCoS dient af te geven, of naar HarCoS opstuurt, wanneer u dit ter reparatie wilt aanbieden.

1.7.3 Aanvullende verzekering

HarCoS biedt veelal de mogelijkheid om uw product te verzekeren tegen val-, stoot en vochtschade. Het verzekeren tegen het verlies van uw product door diefstal is ook mogelijk. De termijn van de verzekering bedraagt 2 of 3 jaar. Binnen de door u gekozen periode worden de reparatie- dan wel vervangingskosten minus een eigen risico vergoed. De voor deze aanvullende verzekering geldende voorwaarden kunt u uiteraard voor aankoop van de verzekering doornemen. Die voorwaarden worden u bij aankoop van de verzekering ook ter hand gesteld.

1.8 Klachten

Mocht de garantieafwikkeling onverhoopt toch niet gaan zoals u het wenst en u wilt hierover een klacht indienen, dan kan dit via het feedbackformulier dat u aantreft op de website of via een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@harcos.com.

1.9 Schade

HarCoS houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland voor verkopers dwingend gelden voor aansprakelijkheid bij verkoop van producten aan consumenten. Als u schade heeft geleden door een ondeugdelijk product dat u bij HarCoS heeft aangeschaft en u wilt die schade claimen, dan moet u zowel de omvang en de aard van de schade kunnen aantonen als ook de oorzaak daarvan. U moet dus beschikken over bewijs, ook met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen de schade en het ondeugdelijke product. Alleen het overleggen van kassabonnen is daarvoor dus niet voldoende. U moet zich daarbij ook realiseren dat u wettelijk gezien gehouden bent om uw schade zo veel mogelijk te beperken. Wij raden u dan ook aan om vooraf contact op te nemen met de klantendesk van HarCoS met name ook om u niet teleur te (hoeven) stellen in uw verwachtingen.

 1. Voorkom onnodige kosten

Als bij onderzoek door HarCoS of de fabrikant blijkt dat (I) uw product helemaal niet defect is, of (II) het defect niet het gevolg is van non-conformiteit van uw product bij aflevering en voor dit defect ook geen fabrieksgarantie geldt, of (III) uw product uitgesloten is van iedere garantie zoals in artikel 3 toegelicht, dan is dat voor iedereen nadelig. HarCoS of de fabrikant belast dan de totale onderzoekskosten (zie tabel 3) aan u door. Tijdens het onderzoek heeft u bovendien het product niet kunnen gebruiken.

2.1 Software problemen

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt uitvoeren om softwareproblemen uit te sluiten:

 • Met een goed functionerend anti-virus programma is de kans op virussen aanzienlijk kleiner.
 • Mocht er volgens u sprake zijn van een defect dan kunt u de recovery van uw computer uitvoeren. Hiermee worden de instellingen van de computer teruggebracht naar de toestand op het moment waarop u de computer kocht. Als het defect dan nog niet verholpen is, dan is een software probleem uitgesloten. U heeft dan geen onnodige onderzoekskosten. Let op, de hele harde schijf wordt gewist. Zorg er daarom voor dat u altijd in het bezit bent van een goede back-up van uw belangrijkste gegevens en programma’s.
 • Mocht het probleem niet softwarematig zijn of u weet niet hoe de recovery uitgevoerd moet worden, dan kunt u met onze helpdesk contact opnemen voor uitleg. Eventueel kunt u in een dergelijke situatie ook contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant. Zij beschikken over specialistische kennis van het product en kunnen daarmee problemen vaak iets sneller oplossen.

Wanneer bovenstaande opties niet tot een succesvol herstel van uw computer hebben geleid, dan is er een grote kans dat sprake is van een hardware probleem.

2.2 Sprake van een hardware defect

Indien er sprake is van een hardware defect dient u dit bij voorkeur zo snel mogelijk te melden bij de fabrikant dan wel bij HarCoS, waarbij geldt dat een melding binnen een termijn van twee (2) maanden na de ontdekking tijdig is. Na de melding ontvangt u instructies hoe het reparatietraject zo spoedig mogelijk kan verlopen. Let op, wanneer het product langer dan 6 maanden geleden door HarCoS is afgeleverd dient u non-conformiteit bij aflevering aan te tonen. Zie hiervoor ook artikel 5.

 1. Uitgesloten van wettelijke garantie

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

 • Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik.
 • Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud.
 • In geval van gebruik van een product anders dan voor privÚ gebruik.
 • Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
 • Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen.
 • Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij HarCoS niet kan voldoen aan een correcte garantie afhandeling waardoor de klant bijvoorbeeld schade lijdt.
 • Bij normale slijtage.
 • Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade).
 • Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.
 1. Afhandeling door fabrikant

Op uw kassabon kunt u zien of er sprake is van een door de fabrikant geboden Pick-up & Return garantie. Er wordt tevens aangegeven welke termijn en welk telefoonnummer van toepassing is. Deze reparatievorm biedt als voordeel dat het product bij u thuis wordt afgehaald en ook weer thuis bezorgd wordt zodra de reparatie voltooid is. Hoewel u het product ook via HarCoS kan laten versturen naar de fabrikant om te worden gerepareerd, zal rechtstreeks contact met de fabrikant sneller lopen. Een gemiddelde reparatietermijn rechtstreeks door de fabrikant bedraagt, afhankelijk van het probleem, 1 á 2 weken. Als u het product via HarCoS opstuurt, bedraagt deze termijn veelal 1 week langer. De fabrikant is bovendien in het bezit van meer specialistische kennis van haar producten en kan hierdoor vaak al telefonisch een oplossing aandragen.
Wij adviseren u dan ook om hiervan gebruik te maken. Desondanks kunt u natuurlijk in alle situaties ook de afhandeling via HarCoS laten verlopen.

 1. Normaal gebruik

In artikel 3 wordt aangegeven wanneer u geen beroep kunt doen op de garantie. Normaal gebruik betekent de zaak kunnen gebruiken waarvoor die bedoeld is. Met een wasmachine moet bijvoorbeeld de was gedaan kunnen worden, met een auto moet gereden kunnen worden. Als u meer wilt dan “normaal gebruik” dan mag u alleen verwachten dat de zaak ook voor uw bijzondere gebruik geschikt is wanneer u uw plannen voor het door u beoogde bijzondere gebruik heeft meegedeeld en u vervolgens van HarCoS te horen heeft gekregen dat de betreffende zaak ook daarvoor geschikt is. U dient bij aanschaf dus goed aan te geven waarvoor het product gebruikt gaat worden, om zo misverstanden achteraf te voorkomen. Een voorbeeld: Na 19 maanden begeeft uw beeldscherm het. Uit onderzoek bij de fabrikant blijkt dat uw monitor gemiddeld 12 uur per dag heeft aangestaan. Dat is geen normaal gebruik door een consument en u dient dan aannemelijk te maken dat bij de gemiddelde consument een monitor 12 uur per dag aan staat en dat dit dus normaal gebruik is.

 1. Pixelbeleid

Fabrikanten van monitoren, laptops, tablets gebruiken LCD schermen. Deze schermen zijn voorzien van pixels. Iedere pixel is voorzien van 3 kleinere subpixels. Een subpixel geeft de kleuren rood, blauw of groen weer. Een resolutie geeft aan hoeveel pixels in een scherm zitten. Hoe hoger het aantal pixels, des te beter de kwaliteit van het getoonde beeld op het beeldscherm. Een full HD monitor bevat een resolutie van 1920 * 1080. Er is in dit geval sprake van ruim 2 miljoen pixels. Hoewel de techniek behoorlijk verbeterd is kan er geen garantie verleend worden dat iedere monitor vrij is van pixel fouten. Een pixel fout ontstaat wanneer er tijdens de productie een stukje stof in het scherm komt. Bepaalde pixels kunnen hierdoor niet oplichten. Fabrikanten beschouwen een pixel fout inherent aan het productieproces en vinden zodoende dat er geen sprake is van een defect. Om ervoor te zorgen dat monitoren aan een minimum eis voldoen is er een ISO norm opgesteld. Dit betekent dat een monitor die in een bepaalde klasse valt een aantal pixel fouten mag hebben. Vrijwel alle monitoren die door de grote fabrikanten voor consumenten zijn gemaakt vallen in klasse 2. Een monitor in deze klasse mag niet meer dan 2 dode pixels of 5 dode subpixels bevatten per miljoen aantal pixels. In ons voorbeeld spreken we over een full HD monitor die ruim 2 miljoen pixels bevat. In dit geval dient er sprake te zijn voor 4 dode pixels of 10 dode subpixels.

 1. Economische levensduur

Ieder product heeft een economische levensduur. Na deze periode wordt het product als verouderd gezien. In tabel 1 kunt u zien hoe lang de economische levensduur van uw product bedraagt. De economische levensduur vangt aan bij de aanschaf van het product. De datum van de kassabon wordt gebruikt om na te gaan of een product binnen de economische levensduur valt.

Productgroep Economische levensduur in maanden
Desktop computers 36
Laptops 36
Monitoren 36
Laserprinters 36
Inkjetprinters 24
Hardware accessoires 24
Routers / netwerkapparatuur 24
MP3-spelers / PDA / Navigatie 24
Verbruiksartikelen / Accu’s 6

Tabel 1: Economische Levensduurtabel

Wanneer een product na 24 maanden en binnen de economische levensduur defect gaat, dan is er nog steeds sprake van kosteloos herstel, behalve in die gevallen waarbij de reparatie bijdraagt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product. U dient dan wel aan artikel 5 te voldoen en uw product dient niet te zijn uitgesloten van garantie onder artikel 3. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal maanden dat u het product heeft kunnen gebruiken. Halve maanden worden daarbij in uw voordeel naar beneden afgerond.
Dus: een product dat u 26,5 maanden in uw bezit heeft gehad wordt voor de berekening van de geboden korting afgerond naar 26 maanden. Bij een defect dat u constateert aan bijvoorbeeld een desktop van 26 maanden, zie hiervoor onderstaand voorbeeld:

Defect namaanden Product Economischelevensduur in maanden Reparatie Kosten Voor rekening HarCoS Door u te betalen
26 Desktop 36 €360,- €100,- € 260,-
30 Laptop 36 €360,- € 60,- € 300,-

Tabel 2: Bijdrage HarCoS in de reparatiekosten met betrekking tot de economische levensduur

Toelichting op tabel 2: De reparatiekosten worden gedeeld door de economische levensduur (€360,- / 36 = €10,-) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u de desktop in uw bezit heeft gehad (26 * €10,- = €260,-). Dit gedeelte van de reparatiekosten (€260,-) is dan voor uw rekening. Het resterende gedeelte (€360,- – €260,- = €100,-) wordt vergoed door HarCoS.

 1.  Kosteloos herstel

Wanneer u voldoet aan hetgeen is beschreven in artikel 5 en uw product niet is uitgesloten van garantie onder artikel 3, dan heeft u in ieder geval binnen 24 maanden na aflevering van uw product recht op kosteloos herstel. Bij een reparatie na deze periode en waarbij de reparatie leidt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product, is er een bijdrage in de reparatiekosten van toepassing. HarCoS zal u hier tijdig over informeren.

 • Het product wordt kosteloos gerepareerd of het ontbrekende onderdeel wordt nageleverd.
 • Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, zal het product vervangen worden door een, in overleg met u, nieuw of refurbished technisch gelijkwaardig product. Omruil vindt plaats op basis van ‘gesloten beurzen’, ongeacht of de originele aanschafprijs van uw product lager dan wel hoger is vergeleken met het aangeboden vervangende exemplaar.
 • U mag de koopovereenkomst ontbinden, indien HarCoS niet in staat is om het product binnen een redelijke termijn te herstellen, en omruil ook onmogelijk is. U ontvangt de door u betaalde koopprijs in dat geval retour.
  Let op, indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval als omschreven in artikel 3 of artikel 5, dan is dit artikel 8 niet van toepassing maar artikel 9. Vanzelfsprekend kunt u zelf op eigen kosten een tegenonderzoek door een deskundige en onafhankelijke partij laten uitvoeren als u de conclusie(s) uit het onderzoek dat HarCoS heeft laten uitvoeren niet deelt.
 1. Herstel met betaling van kosten

Om te voorkomen dat er onnodig herstelkosten worden gemaakt, raadt HarCoS u aan om nog even artikel 2 door te lezen. Wanneer er kosten worden gerekend voor de reparatie, in geval van een aanzienlijke verlenging van de levensduur van uw product, dan zal HarCoS de gebruiksregeling hanteren die is uiteengezet in artikel 7 voor de berekening van uw bijdrage in de reparatiekosten. Als u geen recht heeft op kosteloos herstel, dan gelden de volgende stappen:

 • Versturen (1):

Het defecte product dient te worden onderzocht door de fabrikant. Hiervoor zal het product opgestuurd moeten worden naar de fabrikant. Als u dit rechtstreeks wilt doen kunt u in tabel 3 onder de kolom onderzoekskosten fabrikant vinden wat de kosten hiervan zijn. Deze kosten zijn exclusief eventuele verzendkosten. Als u het product via HarCoS wilt laten opsturen wordt er een bedrag van ? 14,- extra in rekening gebracht. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die HarCoS maakt om uw reparatie af te handelen. De totale onderzoekskosten vindt u in tabel 3 onder de kolom onderzoekskosten via HarCoS. Let op, deze kosten worden altijd in rekening gebracht en kunnen verhoogd worden met eventuele reparatiekosten.

 • Onderzoek (2):

Wanneer het product gearriveerd is bij de fabrikant zal een onderzoek plaatsvinden en wordt een diagnose gemaakt. Op basis van deze diagnose wordt een prijsopgave gemaakt en naar u opgestuurd. U kunt uiteraard uw product ook op eigen kosten zelf laten onderzoeken, indien u het niet met de diagnose eens bent en HarCoS het onderzoeksrapport van het deskundige en onafhankelijke expertisebureau toezenden. Indien de diagnoses uiteen zouden lopen, nemen wij contact met u op voor overleg.

 • Toestemming (3):

De feitelijke reparatie start pas nadat u akkoord bent gegaan met de prijsopgave, en het door u verschuldigde bedrag hebt overgemaakt. Bij de prijsopgave vindt u ook instructies hoe de betaling moet verlopen. Indien u niet akkoord gaat zullen de totale onderzoekskosten (zie tabel 3) bij u in rekening worden gebracht. Wanneer het product rechtstreeks naar de fabrikant is verstuurd, dan moet u de instructies volgen die in de prijsopgave staan.

 • Garantie op betaalde reparatie (4):

Op betaalde reparaties die door HarCoS zijn afgehandeld, wordt door HarCoS 3 maanden garantie verleend, tenzij de reparatiebon anders vermeldt.

Merk Telefoonnummer Website Kosten via fabrikant* Kosten via HarCoS*
Acer 0900 – 2020767 www.acer.nl € 65,- € 79,-
Asus 0591 – 570290 rma.asus.de/pick_eu/nl € 54,- € 68,-
Canon 020 – 7219103 www.canon.nl/support € 45,- € 59,-
Epson 0900 – 5050808 www.epson.nl € 72,- € 86,-
Fujitsu Siemens 0900 – 2025119 www.fujitsu-siemens.nl/support € 60,- € 74,-
HP 0900 – 2020165 www.hp.nl € 63,- € 77,-
Packard Bell 0900 – 2022925 www.packardbell.nl € 60,- € 74,-
HarCoS 088 – 0450505 www.HarCoS.nl n.v.t. € 48,-
Iiyama 0900 – 6664867 www.iiyama.com/nl_NL/GeneralService Op aanvraag
Lenovo 0900 – 5435454 www.lenovo.com/nl/en Op aanvraag
LG Monitoren 020 514 5770/td> nl.lge.com/support/support.jsp Op aanvraag
MSI Notebooks 040 – 2676677 support.msi.eu € 69,- € 83,-
Philips Monitoren 0900 – 0400063 www.support.philips.com Op aanvraag
Samsung 0900 – 7267864 www.samsung.com Op aanvraag
Sony 020 – 3469303 www.sony.nl € 72,- € 86,-
Toshiba 0900 – 10001000 www.toshiba.nl € 57,- € 71,-

Tabel 3: * = Alle bedragen zijn inclusief BTW